Bizi takip edin

8 Mart

Yaşamın direngen damarı Jineolojî

->

-> 51

Kadın bakış açısıyla geliştirilen sosyal bilime dayalı eğitimlerden geçenlerin Jineolojî çalışmalarını ve eğitimlerini yürütmesinde önemli bir rol oynayacak. Yürüttüğümüz bütün çalışmaları Rojava Jineolojî Akademisi olarak örgütledik. Bu akademileşme, toplumsal bilgi ve paylaşımı konusunda bir örnek oluşturmayı amaçlıyor

Heja Zerya

Kürdistan özgürlük mücadelesi ve kadın özgürlük mücadele deneyimi Rojava Devrimi’yle yeni bir boyut kazandı. Yaşamın özgürlük temelinde toplumsal inşasında önemli adımlar atılıyor. Askeri temelde kazanımlar; ahlaki, politik, kültürel, ekonomik, diplomatik, eğitim, sağlık gibi toplumsal kazanımlara dönüşerek yaşam buluyor. Jineolojî yaşamsal alanın baharlaşması, çiçeklenmesinin duygusu, düşüncesi ve eyleminin özsuyunu oluşturuyor. Kadının sezgiselliğinin, duygusunun, ilmik ilmik yaşam yaratma ve sürdürme ediminin anlam dünyasını oluşturmaya koyulduğu zamanlara tanıklık ediyoruz. Bu tanıklığın günlük yürüyüşe, her çalışmaya ruh, duygu, bilgi, sezgisellik kazandırması, zamanın ve devrimin ruhunun nakış nakış işlenmesinde önemli bir yer tutuyor Jineolojî. Anlam dünyasının oluşması, yaşamın etik ve estetik ölçü kazanması, Doğu’nun zenginliklerinin tarihi, toplumsal, ekolojik ve demokratik temelli keşfine koyulma, tıkanan duygu, düşünce temelli zihniyet dünyasını aydınlatma ve Ortadoğu rönesansına yol aldırmanın tüm aşamalarının Jineolojî’yle örülme ihtiyacı belirginlik kazanıyor.

Aydınlanma zemini

Bu coğrafyada kurumlaşan devlet-iktidar-erkek egemenliğinin kökünü kurutacak, gerçekleşen kadın devrimini direngen meşe kökleri gibi kendi kökleriyle buluşturacak, direngen damarın yaşam ve örgütlenme gücüne dönüşmesine hizmet edecek bütün tartışma, kararlaşma ve eyleme geçme aşamalarında Jineolojî’nin önemli bir yeri var. Her kadın devrimcinin ve özgür eşyaşamı inşada yer alan her kadının hangi ulustan, inançtan olursa olsun, kendini tanıması, bilmesi ve tarihsel, toplumsal bilinç düzeyiyle katılması Rojava Devrimi’nin rengini belirliyor. Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu ve Kongra Star’ın, kadının özerk örgütlenme ilkesiyle demokratik ulus inşasına katıldığı, özgür eşyaşamı özgürlük sosyolojisiyle örmeye çalıştığı bir sistemi var. Jineolojî de bu sistemin bilimi olarak demokratik ulusun tüm boyutlarıyla örgütlenmesinin aydınlanma zeminidir. Kadını, erkeği, toplumu kendi doğasıyla buluşturma, doğayla uyumlu yaşama dönüştürmenin bilgisi, bilimi olarak toplumsallığın yoğrulduğu mayadır. Bu anlamda zor, ama onurlu, geliştiren, güzelleştiren, sevgiyi toplumsallığın gücüne dönüştüren bir öze sahip.

Tarihe, topluma, doğaya, kadına, emeğe ve yarattığı değerlere düşman uygarlık güçleri ve piyonu IŞİD gibi güçlere karşı, başta cinsiyetçiliğin, dinciliğin ve milliyetçiliğin bütün kavram, kurum ve savaş biçimlerini boşa çıkaracak donanımı, özbilinci geliştirmenin bilimi Jineolojînin tüm çalışmaları modernist bilimciliğe alternatiftir. Bu anlamda toplumsal örgütlenmeye dayanmayı esas alıyor. Rojava Devrimi ve Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu bu örgütlenmeye her türlü imkanı sunmaktadır. Toplumun bilimi, kadının bilimi ve yaşamı akışı içinde örgütlemenin bilimi hem gelişecek hem kendini geliştirecek, somutlaştıracak, anlam ve özgürlük gücü kazanacak. Özgür eşyaşamın özsavunma gücüne dönüşecek.

Rojava Jineolojî Akademisi

Yürüttüğümüz bütün çalışmaları Rojava Jineolojî Akademisi olarak örgütledik. Bu akademileşme, toplumsal bilgi ve paylaşımı konusunda bir örnek oluşturmayı amaçlıyor. Örgütlenme biçimi de buna uygun öngörüldü. Kentlerde Jineolojî’nin alanlarına göre birimlerimizi örgütleme çalışmalarımız var. Bölgelerde (şimdiki kantonlar) araştırma merkezlerimiz olacak, bu merkezlerde çalışma gruplarımız oluşacak. Araştırma merkezlerinde toplanan veriler araştırma merkezlerinin temsilinin de içinde yer aldığı Jineolojî Akademisi bilim kurulları tarafından değerlendirilecek, yorumlanacak, bilimsel üretime dönüşecek ve yeniden toplumla buluşacak. Bütün bu aşamalara gönüllü, istekli herkesin katılımı mümkün, öyle belirlenmiş sınırlar, mekanikleşmiş uzmanlık alanları gibi toplumsallıktan kopuk kesimler yok. Toplumsal yaşam alanları içinde örgütlenen, o alanların bilgisine sahip, aynı zamanda o alanla bütünleşecek bilme, pratikleşme konusunda da yetenekli kişiliklerle yürüyecek bir çalışma. Tüm kadınlara; etnik, inanç anlamında herkese açık ve bu zenginliği senteze dönüştüren bir duyarlılıkla ele alınan çalışmalar olacak. Toplum adına üretilen bilgi olmayacak. Toplumun kendi bilgisi, kendi ilgilileri tarafından değerlendirilip ihtiyaçlara göre, yeniden toplumsal yarara dönüşecek bir etiğin ölçüsüyle yorumlanacak. Tarihsel, güncel bir harmanlanma biçiminde sentezlenecek, yeniden kendisinin bilgisine dönüşecek.

Kadın kendini yeniden tanıyor

Bu akademileşmenin zeminini verdiğimiz eğitimlerle ördük aslında. Başlangıçta tüm akademilerde eğitim verirken, giderek ihtiyacı karşılayamamanın bir ürünü olarak, Jineolojî eğitimlerini verecek eğitim gönüllülerini eğittik. Kobanê, Derik, Girke Lege, Amude ve son olarak da Afrin gibi kentlerde iki yüzün üzerinde eğitimci eğittik. Bu eğitimleri süreklileştirmek gerekiyor.

Ancak esas önemli olan Rojava Jineolojî Akademisi’nin kadrolarını, çalışanlarını ve gönüllülerini eğiterek tüm çalışmalara aktif katmaktır. Bu çerçevede 17 genç kadın arkadaşın katıldığı bir aylık eğitim devremiz oldu. Bu devreden çıkan kadınlar, şimdi hem Jineolojî eğitimi veriyor hem yerellerde Jineolojî birim örgütlenmesini gerçekleştiriyorlar. Bu temelde çalışma grupları, birimleri oluştukça, toplumsallaşma zemini de güçlenmiş olacak. Yine Afrin’de yürüttüğümüz eğitim ve örgütlenme çalışmaları ekseninde Kongra Star’ın örgütlü olduğu bütün alanlarda, Jineolojîk bilinç ve bakış açısıyla çalışmaları yürütmek üzere, komiteler ve birimler örgütlemeye devam ediyoruz. Bu örgütlenmeler doğrultusunda, toplumsal yaşam alanları ve örgütlenmeleri, Jineolojî biliminin gelişimine güç katacak, hem beslenecek hem besleyecek.

En çok yoğunlaştığımız alan olarak eğitim alanı; kadın ve toplumsal aydınlanmanın hizmetinde olan jineolojinin perspektifini oluşturacağımız en önemli alan. Bunun yanında kentlerde birimler, bölge merkezlerinde araştırma grupları ve merkezi akademide bilim kurulları biçiminde jineolojinin sekiz alanının örgütlenme çalışmasını hızlandıracağız. Başta etik-estetik, ekonomi, politika, demografya olmak üzere, ekoloji, tarih, sağlık alanlarında da eğitim alanında başlattığımız gibi yerelden örgütlenmelerle bir akademi örgütlenmesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bütün bu alanlarda eğitim ve örgütlenme birlikte yürüyor ve yürümeye devam edecek. Çünkü Jineolojinin temel amacı; kadın bakış açısıyla tarihi, toplumu bilmek, yaşamı ve özsavunmayı bu aydınlanma, bilinçle her alanda örgütlenerek geliştirmektir. Kadının kendini tanımasıdır. Yaşamın anlamına kavuşmasıdır.

Tarih yeniden yazılıyor

Özgür eşyaşamın bilimi olarak jineolojinin köklerini bu coğrafyanın derinliklerine salması ve güncel direngen toplumsallıkla doğru temelde buluşması, gücünü açığa çıkaracak. Dogmatizmin en derin yaşandığı, en çok da kadın üzerinde sonuç aldığı katmanlaşmış zihniyet kalıplarını kırmanın sosyal bilimi olarak Jineolojî temel bir çıkış yaptırabilir. Düşünce-yaşam, toplum-kadın, doğa-sezgisellik diyalektik bağlarını tüm dogmaları yıkmanın temeli olarak yeniden kurabilir. Fırat ve Dicle’nin, Tel Xalaf gibi kadın bilimiyle örülen, iyilik, güzellik ve doğruluğun toplumsallığı yücelttiği bayram zamanlarının izinin silinmediği yerlerin yanıbaşındayız. Tarih-şimdi bağını bu devrimsel dinamizm içinde buluşturacak, coşturacak ve yeniden üretimin kutsal bilimine dönüştürecek tarihi bir mekanda, tarihi yeniden yazmanın heyecanlı çalışmalarını yürütüyoruz.

jineoloji_2

Jinwar Kadın Köyü

Birinci kadın devrimi neotilik devrim olarak tarihe geçti ve tüm uygarlığın beslendiği, ama inkar ettiği kaynak oldu. Demokratik uygarlık güçlerinin sökülemeyen kökü olarak, güç vermeye devam ediyor ve aynı mekanda ikinci kadın devrimi gerçekleşiyor. Rojava Devrimi’nin bu kadar etkili olması bu kökleriyle ilgilidir. Bu kökleri açığa çıkaran, yarım yüzyıla yaklaşan Kürdistan özgürlük mücadelesi ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın aşk emekçiliği ve yılmaz devrimciliğidir. Bu devrim kendi mekanında olduğu gibi, bütün dünya kadınlarını da buluşturacak bir mekan olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda ne kadar yerelleşir, köklerimizi, tarihimizi, kendimizi tanırsak, o kadar evrenselleşerek demokratik toplumsal değerler ekseninde dünya kadınlarıyla buluşabileceğimizi görüyoruz. Kobanê direnişi ve zaferi bunun göstergesi. Değişik halklardan kadınları, halkları aynı direniş mevzisinde buluşturdu. Aynı duyarlılıkla özgürleşen, güzelleşen yaşamı kurma, bunun bilimini geliştirme, paylaşmada da buluşturabilir. Bu anlamda, kadının bilgisinin sınırı yok, modernitenin pozitif biliminin tüm parçalama harekatına karşı, bir sentez oluşturma hareketi olarak tüm kadınları bu bilimsel üretim zeminlerinde buluşturabilir, bunun uluslar ötesi örgütlenmesine öncülük edebilir. Akademileşmemizin böyle bir tarihselliği ve devrimsel özü var. Direngenliğe, köklere dayanan, bitmeyen, tükenmeyen bir kaynak olarak kadın bilimine, sezgisel dünyasına ve toplumsal gücüne dayanan bir kaynak.

Eğitim ve örgütlenme çalışmalarını birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Eğitim çalışmaları yoğunlaştıkça, örgütlenme ihtiyacı ve örgütlenme alanları da belirginleşmeye başladı. Toplumsal inşa çalışmalarında yer alıyoruz. Bu çalışmalar, kadının ve toplumsal ihtiyaçların tespitini yapmada, proje oluşturmada önaçıyor. Kadın köyü çalışması böyle bir çalışma. Kongra Star ve Özgür Kadın Vakfı ile birlikte, savaşın yol açtığı sonuçlardan en çok etkilenen kadınların yaşam ve direnme gücünü örgütlemeyi amaçlıyoruz. En zor koşullarda bile kadınlar, yeni ekolojik yaşam alanları yaratabilir, örgütlenebilir, direnebilir, savaşın yaralarını sarabilir. Jinwar Kadın Köyü böyle bir mesaj içeriyor.

Devrimsel değişimler

Yine devrim ve savaş koşullarının etkisiyle toplumsal altüst oluşlar, değişim, dönüşüm yaşanıyor. Her tarihsel dönemde olduğu gibi, yine en çok kadınlar etkileniyor. Bu etkileşim direniş gücünü yaşam gücüne dönüştürdüğü gibi, kayıpların, yıkımların altında kalan psikolojiler, yalnızlıklar da var. Bu durumlar ortak yaşam örgütlenmeleri geliştirilerek gideriliyor, ancak birebir direngenliğin bu toplumsallık içinde yaşanması da ciddi bir eğitim, örgütlenme ve mücadeleyi gerektiriyor. Bu anlamda ciddi sosyolojik çözümlemelere ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan kaynaklı hem direngen damarı hem devrim koşullarını, umutları, hayalleri, gerçek yaşam dinamiklerini, sorunlarını ve çözümlerini açığa çıkarma amaçlı bir sosyolojik araştırma çalışması başlattık. Kadına dayalı toplumsallığı çözmeye dönük bir araştırma ve verilerinin temel sorunların tespiti, öncelikler ve devrimsel dinamikler, çözümler anlamında epey katkı sunacağı kesin. Gerçeği görünür kılmaya ayna tutacak.

Rojava’da Jineolojî Konferansı

Kadının toplumsal sistem inşasının doğru temelde yürümesi, yine demokratik toplumsal sistemin inşasına öncülük ihtiyacıyla toplumsal sözleşme atölye çalışmalarını yaptık. Kadın öncülüğünün güçlendirilmesini amaçlayan bu çalışmaları, bütün toplumsal inşa alanına taşımayı amaçlayan federasyon sözleşmesi tartışmalarına katılarak gerçekleştirdik. Ekonomiden, eğitime, toplumsal adalet sisteminin inşası ekseninde yürütülen temel tartışma ve konferanslara katılarak, kadın demokratik sisteminin örgütlenme düzeyi, sorunları ve çözüm
yollarına yoğunlaşma, güç verme çabamız var ve sürmektedir.

Bütün bu çalışmaların belli bir değerlendirmeye tabi tutulması, örgütlendirilmesi ve geleceğe dönük daha kapsamlı planlamaların yapılması ihtiyacıyla bu yılın sonlarına doğru Rojava Jineoloji Konferansını yapmayı düşünüyoruz. Bu konferans; çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmanın tartışmalarını geliştirecek, özellikle Rojava devriminin Ortadoğululaşmasına katkı sunacak açılımlar yapmamızın bir adımı olacak.