Bizi takip edin

Emek-Ekonomi

Emek sömürüsüne karşı: SEWA

->

-> 16

Hindistan’da kadınları işçi statüsünde dahi görmeyen eril patron ve sendikacılara karşı 1970’lerde bayrak açan kadınların oluşturduğu Bağımsız Çalışan Kadınlar Sendikası (SEWA), esnek ve kölece çalışma ve yaşam dayatanlara karşı kadınların birlikteliğinin sembolü oldu. Kadın mücadelesinin köklü bir geçmişe sahip olduğu Hindistan’da 1972 yılında Ahmedabad Gujarat’da kurulan Bağımsız Çalışan Kadınlar Sendikası (SEWA), 2 milyondan fazla üyesiyle ülkede kadın çalışanların en örgütlü kadın gücü. Araştırmalara göre; ülkede kadınlar, işgücüne katılımda yüzde 93 oranında kayıt dışı güvencesiz emek sömürüsüne maruz bırakılıyor. Aynı zamanda kayıt dışı emek harcayan kadınların ülke gelirine katkısı ise, sanılandan çok daha büyük. Bu kadınlar, yasal olarak işçi statüsünde sayılmadığı için işverenden hiçbir yasal hak talep edemiyor.

Ortak payda: Kadınlık

Gazete Şûjin’da yer alan çeviri haberine göre, SEWA, esnek çalıştırılan, örgütlü olmayan/kayıt dışı sektördeki çalıştırılan emek sömürüsüne maruz bırakılan kadınların haklarını savunuyor. Derneğin ismi, aynı zamanda Hindistan’da Sewa (Hizmet) anlamına geliyor. Dayanışma ile destek alan kadınlar, daha çok tarım sektörüne yöneliyor ve elde ettikleri az miktardaki sermayeleri ile sığır yetiştiriciliği, tarım ve yemek pişirme gibi alanlarda küçük işletmeler oluşturuyor. SEWA ile emek sömürüsüne karşı dayanışmayı esas alan kadınlar, bir başka ataerkil yargıyı da yıkıyor. Çünkü derneğe üye kadınlar, ülkedeki din ayrımı ve kast sistemini aşan bir yerde kadın olmakta ortaklaşıyor. Kadınların toplu mücadeleyle elde edebilecekleri şeylerin, kadınların güçlenmelerinin bir özeti olan SEWA, milyonlarca emekçi/üye diğer kadınların birlikte çalışıp daha adil ve eşit bir toplum talep etmeleri için ilham kaynağı oluyor.

YENİ DELHİ