Haydut ve adalet duygusu

Sonda söyleyeceğini başta söylüyor. Övgü dolu sözlerini daha ilk başlangıcında sakatlıyor ki, öykünün sonunda okuyucudan bulaşacak hasarlı duygulardan korunabilsin sarsılmaz yargısı. Hikayesine, bir at tacirini …

Yeni bir çağın eşiğinde

Kendisini, kendisinin dışına çıkaramayanın peşinden gitmeyin. Kendisine, kendisinin dışında seslenmeyene hiç ama hiç güvenmeyin. Öfkeli beddualarına, kışkırtıcı saplantılarına, tahrip gücü yüksek yakınlıklarına aldırmayın; yaşadığı gibi …

Titiz ortaklıklar, zarif bütünlükler

Deliğin içinde bir avuç kabak çekirdeği, çekirdeği kavrayan bir el. Ganimeti kavrayan el, yumruk halini almıştır. Avcı, hızla yaklaşmaktadır. Avucundakileri bırakmadığı için kaptırdığı kolunu delikten …

Hapishane

Bir laboratuarın içinde tutuluyoruz, üstelik ne zamandan beri burada olduğumuz hakkında hiçbir fikrimiz de yok. Evet, orada olduğumuzu biliyoruz, ama bu bilme hali de kendi …

Kaynağı bulandırmamak

Uzun saç örgüleri yok, az önce hileyle karıncalanan becerikli parmakların tuttuğu bir makasla kökünden kesilmiş. Adam, hayatının en uzun ve en huzurlu uykusuna dalmış. Bir …

Özgürlük ve kadavra

Özgürlüğü öğütlüyor, vazgeçmeyi öğretmesi gerekirken. En sağlam öğretiler bile, zorunluluğun bilinciyle gelen bir iç aydınlanma olduğunda ısrarcı. Özgürlüğün, gerçeği inkara vardırmadan ama ona fazla da …

Bu yorgunluk başka

Uykuyla gelen gevşekliğe benzemiyor. İradeye bağlı bir dikkat dağınıklığı veya onu izleyen bir yorgunluğu andırmıyor. En geriye, en başa dönmenin bile gerekmediğini, iyi bir sözün …

Hüznün mazisi

Fiziksel ve ruhsal olarak ayrı yerlerde olunamayacağı kesin hükmü üzerinden sürüyor tartışma. Son oylamanın kutuplaştırıcı etkisinden hareketle, ileride olası bir yönetim kriziyle birlikte toplum olarak …

Mülksüzlerin katkısı

Geçerli tek kuralın kuralsızlık olduğu yerde, bunu kökünden düzeltmeye yönelmeyen her çaba, güçlünün keyfiliğine meşruiyet kazandıran bir özveriye dönüşür. Karşı duruyormuş gibi göründüğü her anında, …

Görmenin sakıncaları üstüne

Çocuk Mesih, Baba’nın ağzından seslenmişti; “Eğer kör olsaydınız, hiç günahınız olmazdı”. Görmeseydik, hiç suçlu olmazdık. Karanlık bir evrende sınırları kendince belirlenmiş saf hayallerin tamamı, hiçbir …