Hassas mübadele

Yıkım anlarına denk gelir genellikle, çöküş bunu temellendirir. Bugünler için düşük çıkarlarına elden çıkaracağı kıymetli bir şeyleri muhafaza etmiştir tamamlayıcı çoğunluk. Değeri belirleyen, piyasanın niteliği. …

Tüm şarkılar aynı perdeden

Bütün halklar eşit, bütün insanlar kardeş! Düşüncelerden ayıran, bizi duygularda bütünleştirir. Anlamdan koparan, bizi alacakaranlıkta dövülmüş sözcüklerde birleştirir. Sarsılmaz bir tamamlanmışlık içinde aynı hayali gören …

Özsaygı temizliği

Ayrıcalıklarını yitirip kendi öz niteliklerini yitirdiğine inandırsa bile bir şeyin, herhangi bir zaman aralığında sadece kendisi olduğunu hatırlamamızı sağlıyor. Eski metinlerin büyüleyiciliği, sadece o kusursuz …

Ateş ile buz arasında

Havanın içeri sızmadığı metal bir kutunun içindeyiz. Güneş tepeden vuruyor, altta toprak kaynıyor. İnce saçtan duvarlar ateş püskürüyor, yaklaştırmıyor; zemin, cehennem tasvirlerinde geçen kızgın levha …

Cam kafeste bir kent

O kadar gerçek ki, yalandan ibaret bir şey gibi duruyor. Sakat birkaç dokunuş, sahte birkaç ilave, tedirgin edici birkaç gölgelik, gelişigüzel serpiştirilmiş birkaç parça ışık, …

Hoşgörüsüz aşk

Sevilenin kusurları, zaafları herhangi bir erdeminden, varsa herhangi bir üstünlüğünden daha çok seveni kendine çektiği hep anlaşılmaz bulunmuştur. Bir görüntü bulanıklığı, bir düşünüş bozukluğu, derine …

Tek kişilik çoğunluk

Birbirine öylesine benzemeye başladı ki, artık kendisine benzeyecek bir şeyi kalmadı. Kötülükte birleşmeyi başardığında, kendinden kopmayı, kendinden habersiz kalmayı başaracak kadar hünerli olduğunu da kanıtladı. …

Haydut ve adalet duygusu

Sonda söyleyeceğini başta söylüyor. Övgü dolu sözlerini daha ilk başlangıcında sakatlıyor ki, öykünün sonunda okuyucudan bulaşacak hasarlı duygulardan korunabilsin sarsılmaz yargısı. Hikayesine, bir at tacirini …

Yeni bir çağın eşiğinde

Kendisini, kendisinin dışına çıkaramayanın peşinden gitmeyin. Kendisine, kendisinin dışında seslenmeyene hiç ama hiç güvenmeyin. Öfkeli beddualarına, kışkırtıcı saplantılarına, tahrip gücü yüksek yakınlıklarına aldırmayın; yaşadığı gibi …

Titiz ortaklıklar, zarif bütünlükler

Deliğin içinde bir avuç kabak çekirdeği, çekirdeği kavrayan bir el. Ganimeti kavrayan el, yumruk halini almıştır. Avcı, hızla yaklaşmaktadır. Avucundakileri bırakmadığı için kaptırdığı kolunu delikten …