Milli güvenlik devletinde başkanlık oyunu

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra kapitalist-emperyalist kampın liderliğini eline geçirerek dünyanın jandarmalığı görevini üstlenen ABD, “Başkan’a yürütme görevlerinde yardımcı olmak üzere” yeni bir kurum olan …

Vicdan ve adalet

CHP’nin Adalet Yürüyüşü ve Maltepe Mitingi’nin temel sloganı “Hak, hukuk, adalet”ti. Hak, “hukukun ve adaletin gerektirdiği kazanımı; hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş kuralların …

AKP’nin ‘sürekli iktidar ve istikrar’ oyunu

Başbakan Yıldırım, “Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti …

Erdoğan’ın kırılma noktası

Geçen salı günü AKP meclis grubundaki konuşmasında Erdoğan, “Yanlışa tahammülümüz yok, 2019 bir kırılma noktası. Artık deniyor ya, parlamenter demokrasi, parlamenter demokraside seçim kazanmak bizim …

Fundamentalizme karşı olmak

Latince “temel, esas “ anlamına gelen “fundament” sözcüğünden türetilen fundamentalizm kavramı, 1910-1915 yılları arasında Amerikalı Protestan ilahiyatçıların, “Kitab-ı Mukaddes’in harfiyen okunmasını, anlaşılmasını, uygulanmasını ve Hristiyanlığın …

Cumhuriyet ve demokrasi

1921 Anayasası’nda, “hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait” olduğu ilan edilerek, “Halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanan TBMM’yi milletin yegâne ve hakiki mümessili” …

Darbe içinde darbe ritüeli

Devlet erkinin zorla ele geçirilerek rejiminin değiştirilmesi demek olan darbe, ordu tarafından yapılırsa askeri darbe, sivil bir siyasal hareket tarafından yapılırsa sivil darbe olur. Her …

İçeriyi düşünmek

Bugün içeriyi, yani cezaevlerini düşünmek istiyorum. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde cezaevlerinde yatmış biri olarak diyebilirim ki, şimdi hem mahkemeler ve hem de cezaevleri …

AKP’nin kefareti

Siyasal ve toplumsal mücadelelerin odağında, devlet iktidarının ele geçirilmesi ve devletin kitleler üzerinde baskı ve terör aracı olarak kullanılması vardır. Bir devlet iktidarı ve bu …

Birlikten kuvvet doğar

Çok değil bundan 2 yıl önce, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimde, AKP yüzde 40.87 oyla 258 milletvekili, CHP yüzde 24.95 oyla 132 milletvekili, MHP …